Informace o náhradní rodinné péči

 
POKUD JSTE DOSPĚLI K ZÁVĚRU, ŽE SE CHCETE STÁT PĚSTOUNEM, JE POSTUP TENTO:

 
První cesta je na příslušný odbor sociálně-právní ochrany dětí ve vašem městě.
Je lépe si domluvit termín návštěvy, protože pracovnice si s Vámi bude chtít promluvit a podat Vám docela dost informací o celém procesu.

 
Pokud budete chtít pokračovat, je postup tento:
 
Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny podáte na obecním úřadě v místě Vašeho trvalého bydliště.
Absolvujete speciální školení i další vzdělávání, abyste byli dobře připraveni na náročnou práci s dětmi, které mají mnohdy velmi specifické potřeby.
Poté, co úspěšně projdete procesem prověření a proškolení, budete zařazeni do evidence krajského úřadu. Tento úřad vede zároveň i evidenci dětí, pro které se náhradní rodina hledá.
Na tomto úřadě se vybírá pro dítě nejvhodnější náhradní rodiče.
Pokud budete ideálním kandidátem právě Vy, krajský úřad Vás kontaktuje, a v případě Vašeho zájmu se budete moci s dítětem seznámit. Ve vhodnou chvíli ho pak budete moci přivést do své rodiny.

 
Více informací najdete na těchto stránkách:
 
Právo na dětstvíhttp://www.pravonadetstvi.cz/

Hledáme rodičehttp://hledamerodice.cz/

Sdružení pěstounských rodinhttp://www.pestouni.cz/

Adopce.com – projekt náhradní rodinné péčehttp://www.adopce.com/

Pěstounská péče na přechodnou dobuhttps://www.rpp.cz/

Středisko náhradní rodinné péčehttp://www.nahradnirodina.cz/